Czy prowadzącym działalność w Niemczech przysługuje zwrot podatku?

Czy prowadzącym działalność w Niemczech przysługuje zwrot podatku? [10.08.2010]

NIEMCY | Osoby prowadzące w Niemczech działalność gospodarczą, posiadające stałe miejsce zamieszkania w Polsce podlegają w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym jedynie w sytuacji, w której posiadają na terenie Niemiec tzw. zakład (stałą placówkę).

 

Termin „zakład” jest terminem podatkowym, a jego definicja znajduje się w umowie między Rzeczpospolita Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku (Dz. U. 2005 r. Nr 12, poz.90). Podatek opłaca się wtedy od dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem tego zakładu. Osoby, które nie wykonują działalności gospodarczej w Niemczech poprzez zakład, a są rezydentami podatkowymi w Polsce, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym jedynie w Polsce.

 

Osoby prowadzącą w Niemczech działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić księgi rachunkowe, na podstawie których określa się dochód do opodatkowania oraz należny podatek dochodowy. W ciągu roku podatkowego przedsiębiorcy są obowiązani do wpłacania na konto właściwego urzędu skarbowego (Finanzamt) zaliczek na podatek dochodowy w terminach do: 10 marca, 10 czerwca, 10 września oraz 10 grudnia. Zasadniczo wysokość zaliczek określa urząd skarbowy w decyzji kierując się przy tym dochodem roku poprzedniego.

 

Dodatkowo podatnik ma obowiązek złożyć w terminie do 31 maja roku następującego po roku podatkowym zeznanie w podatku dochodowym (Einkommensteuererklärung) wraz z wymaganymi przez prawo załącznikami. Jeżeli podatek wynikający z zeznania jest niższy niż suma wpłaconych w ciągu roku zaliczek, podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconego podatku.

 

W związku z powyższym, istota opodatkowania działalności gospodarczej w Niemczech jest zasadniczo taka sama, jak w przypadku opodatkowania dochodów z pracy, z tą różnicą, że przedsiębiorcy sami wpłacają zaliczki na podatek (nie pobiera go płatnik – pracodawca). Inaczej określa się również dochód do opodatkowania, ponieważ przy dochodach z działalności gospodarczej opodatkowaniu podlegają przychody należne (nawet jeżeli nie zostały faktycznie otrzymane) a w przypadku dochodów z pracy jedynie przychody faktycznie otrzymane.

 

W naszej opinii w pierwszej kolejności należy zweryfikować swój obowiązek podatkowy w Niemczech, a w przypadku jego potwierdzenia zwrócić się o pomoc do niemieckiego doradcy podatkowego (Steuerberater).

Powrót


euro-punkt.pl on Facebook