Emerytury - Niemcy

Wiek emerytalny w Niemczech to 65 lat. 

Kto może starać się o przyznanie niemieckiej emerytury?

 

Podstawowym warunkiem jest opłacanie składek na ubezpieczenie przez określony czas. W zależności od rodzaju renty czy emerytury wymagany okres ubezpieczenia to 5, 15 lub 35 lat.

 

Do okresu ubezpieczenia zaliczamy:

- składki obowiązkowe i dobrowolne,

- okresy zastępcze jak np. okres politycznego prześladowania w NRD,

- miesiące ubezpieczenia uzyskane w drodze podziału nabytych w małżeństwie uprawnień emerytalnych,

- zaliczane do ubezpieczenia społecznego i okresy uwzględniane – te okresy brane są pod uwagę przy naliczaniu emerytury, ale nie nalicza się ich przy ustalaniu prawa do nabycia świadczenia.

 

Do ubezpieczenia zaliczane są również okresy choroby, bezrobocia, ciąży, wychowywania dziecka oraz nauki i studiów. 

 

Jakie są rodzaje niemieckiej emerytury i który mi przysługuje?

 

Emerytura podstawowa - Regelaltersrente

Można ją otrzymać po 65 roku życia, jeśli udokumentujemy 5-letni okres ubezpieczenia i złożymy odpowiedni wniosek. 

 

Emerytura dla osób z długoletnim okresem ubezpieczenia – Altersrente für langjährig Versicherte

Otrzymamy ją, jeśli mamy minimum 63 lata, a okres naszego ubezpieczenia wynosił 35 lat. Jeśli będziemy pobierać tę emeryturę przed ukończeniem 65 roku życia, musimy się liczyć z potrąceniami, które wynoszą 0,3% miesięcznie.

Emerytura dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – Altersrente für schwerbehinderte


Świadczenie to otrzymują osoby, które ukończyły 60 lat, a przed przyznaniem emerytury orzeczono u nich znaczny stopień niepełnosprawności (minimum 50% uszczerbku na zdrowiu). W tym wypadku wymagany okres ubezpieczenia to 35 lat. Jeśli ta emerytura będzie pobierana przed ukończeniem 65 roku życia, trzeba się liczyć z potrąceniami, które wynoszą 0,3% miesięcznie.


Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1951 r. wiek emerytalny bez potrąceń od emerytury będzie stopniowo podnoszony z 63 na 65 lat, o ile nie zostaną zastosowane w danym przypadku szczególne przepisy o ochronie praw nabytych. Jednocześnie wiek emerytalny w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę wzrośnie z 60 na 62 rok życia.

 

Emerytura dla kobiet - Altersrente für Frauen

 

O emeryturę tę mogą się starać kobiety urodzone przed 1952 rokiem, które ukończyły 60 lat, a po ukończeniu 40 roku życia opłacały dłużej niż 10 lat obowiązkowe składki i posiadają wymagany 15-letni okres ubezpieczenia. Jeżeli emerytura będzie pobierana przed 65 rokiem życia, trzeba się liczyć z potrąceniami od emerytury w wysokości 0,3% miesięcznie.

 

Emerytura z tytułu bezrobocia lub po okresie zatrudnienia wolnego od aktywnego udziału w pracy zawodowej dla osób w wieku przedemerytalnym – Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit

 

Emerytura ta przysługuje osobom, które urodziły się przed rokiem 1952 i ukończyły 60 lat, a zostały bezrobotne bezpośrednio przed przyznaniem emerytury. Muszą one przez co najmniej 8 lat w ciągu ostatnich 10 lat opłacać obowiązkowe składki oraz udowodnić 15-letni okres ubezpieczenia. Osoby, które pobierają tę emeryturę przed 65 rokiem życia muszą się liczyć z potrąceniami od emerytury w wysokości 0,3% miesięcznie.

 

Wprowadzenie emerytury dla osób ze szczególnie długim okresem ubezpieczenia - Altersrente für besonders langjährig Versicherte

 

Od stycznia 2012 roku wraz z podniesieniem wieku emerytalnego weszło w życie prawo do odbioru emerytury dla osób ze szczególnie długim okresem ubezpieczenia.

Ta emerytura przysługuje osobom, które mają 65 lat i udokumentowały wymagany 45-letni okres ubezpieczenia.


Więcej informacji (także w języku polskim) na temat ubezpieczenia emerytalno-rentowego, opłacania składek oraz rodzajów rent i emerytur na stronie:

http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/nn_18860/SharedDocs/pl/Navigation/__home__node.html__nnn=true

Informacje o niemieckich rentach można znaleźć na stronie: www.deutsche-rentenversicherung-bund.de


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook