Inne świadczenia - Niemcy

Zwrot kosztów utrzymania dzieci - Kinderbetreuungskosten

 

Kinderbetreuungskosten to koszty związane z utrzymaniem dzieci i ich kształceniem (dlatego dziecko musi się uczyć). Świadczenie wypłaca co miesiąc Agentur für Arbeit (Urząd Pracy) w wysokości 130 euro bez względu na poniesione przez rodzica koszty.

 

Komu przysługuje to świadczenie?

Mogą się o nie ubiegać rodzice dzieci, które nie ukończyły 15 lat. 

Koszty związane z utrzymaniem dziecka uczącego się to:

- czesne w przedszkolu lub żłobku,

- opłacanie niani,

- wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem przez sąsiadów czy krewnych.

 

Ważne!

Do kosztów związanych z utrzymaniem dziecka nie zalicza się kosztów wyżywienia (Verpflegungskosten).

 

Odpowiedni Familienkasse lub niemiecki Urząd Pracy można znaleźć na stronie internetowej, wpisując stosowny dla miejsca zamieszkania kod pocztowy: http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html

 

Insolvenzgeld - zasiłek upadłościowy

 

Czym jest Insolvenzgeld?

W sytuacji, gdy pracodawca nie może wypłacić części lub całości wynagrodzenia (ogłosił upadłość), niemiecka Agentur für Arbeit wypłaca należność poszkodowanym w postaci zasiłku upadłościowego (Insolvenzgeld).  Wyrównanie wynagrodzenia wypłacane jest najdłużej przez 3 miesiące - są to miesiące poprzedzające dzień ogłoszenia upadłości przez firmę.

Kryteria i procedury

Do tego zasiłku mają prawo tylko pracownicy firmy, która ogłosiła upadłość . Zalicza się do nich także:

- pracowników wykonujących prace chałupnicze,

- uczniów oraz studentów,

- pracowników wykonujących tzw. Minijob.

 

Składki ubezpieczeniowe

Agencja pracy (Agentur für Arbeit) wypłaca nie tylko Insovenzgeld, ale opłaca też składki ubezpieczeniowe w odpowiednich instytucjach (np. Krankenkasse) za okres do 3 miesięcy (§ 208 SGB III).

 

Za jaki okres należy się zwrot wynagrodzenia?

Pracownicy otrzymują zwrot za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia upadłości firmy. Warunkiem jest, by przez te trzy miesiące pracownik pozostawał w stosunku pracy.

 

Przykład:

Dzień ogłoszenia upadłości: 01.12

Okres za, który pracownikom należy się Insolvenzgeld: 01.09 – 30.11

 

Jeśli pracownik został zwolniony w okresie ostatnich trzech miesięcy przed dniem ogłoszenia upadłości, pod uwagę brane są ostatnie 3 miesiące, w których pracownik był zatrudniony.

 

Dzień ogłoszenia upadłości: 01.12

Dzień wygaśnięcia stosunku pracy: 31.08

Okres za, który należy się Insolvenzgeld: 01.06-31.08

 

Insolvenzgeld i zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld)

Niezależnie od pobieranego zasiłku upadłościowego każdy pracownik może złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Kwota pobieranego świadczenia nie będzie miała wpływu na kwotę wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych.

 

Zasiłek chorobowy

W przypadku niewypłacalności pracodawcy pracownikom pobierającym zasiłek upadłościowy należy się także zasiłek chorobowy (Krankengeld). 

 

Więcej o zasiłku upadłościowym: http://www.arbeitsagentur.de/nn_26404/Navigation/zentral/Buerger/Hilfen/Insolvenzgeld/Insolvenzgeld-Nav.html

 

Wniosek o Insolvenzgeld: http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A07-Geldleistung/Publikation/V-Insg1-Antrag-Arbeitnehmer.pdf

 


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook