Nie wszystkim pracownikom pracującym sezonowo w Niemczech przysługuje zwrot nadpłaconego podatku.

Nie wszystkim pracownikom pracującym sezonowo w Niemczech przysługuje zwrot nadpłaconego podatku. [02.07.2010]

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdyż niemieckie prawo przewiduje opodatkowanie dochodów niektórych pracowników zryczałtowanym podatkiem dochodowym (niem. Pauschalierung der Lohnsteuer).

Taka możliwość dotyczy również pracowników, których zatrudnienie jest tymczasowe (krótkoterminowe), w tym pracowników sezonowych. Różnica w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych polega na tym, że podatek zryczałtowany jest podatkiem pracodawcy i to pracodawca ponosi jego ciężar. Natomiast pracownikom opodatkowanym na zasadach ogólnych pracodawcy potrącają podatek z wynagrodzenia, który stanowi niejako zaliczkę na poczet zobowiązania rocznego, które powstaje po złożeniu zeznania podatkowego (potocznie zwanym również wnioskiem o zwrot podatku). Podatek potrącony z wynagrodzenia pracowników opodatkowanych na zasadach ogólnych jest podatkiem tych pracowników – może być zatem rozliczony na koniec roku.

W związku z powyższym, pracownicy opodatkowani ryczałtowo nie mają prawa ani obowiązku do wykazania tak opodatkowanych dochodów w zeznaniu rocznym, nie przysługuje im w związku z tym zwrot podatku.

Powrót


euro-punkt.pl on Facebook