Aktualności - Niemcy

[10.08.2010]

Czy prowadzącym działalność w Niemczech przysługuje zwrot podatku?

NIEMCY | Osoby prowadzące w Niemczech działalność gospodarczą, posiadające stałe miejsce zamieszkania w Polsce podlegają w Niemczech opodatkowaniu podatkiem dochodowym jedynie w sytuacji, w której posiadają na terenie Niemiec tzw. zakład (stałą placówkę).

Więcej

[02.07.2010]

Nie wszystkim pracownikom pracującym sezonowo w Niemczech przysługuje zwrot nadpłaconego podatku.

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdyż niemieckie prawo przewiduje opodatkowanie dochodów niektórych pracowników zryczałtowanym podatkiem dochodowym (niem. Pauschalierung der Lohnsteuer).

Więcej


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook