Zasiłki chorobowe - Niemcy

Krankengeld – zasiłek chorobowy (www.n-heydorn.de, www.tk-online.de)

 

 

Komu należy się zasiłek chorobowy?

 

Zasiłek chorobowy jest przyznawany pracownikom, publicystom, artystom, osobom samozatrudnionym oraz bezrobotnym pobierającym Arbeitlosengeld I i II (zasiłek dla bezrobotnych) przy długotrwałej niezdolności do pracy.

 

Jakie należy spełnić warunki, aby móc ubiegać się o zasiłek chorobowy? Gdzie należy składać wniosek o zasiłek chorobowy?

 

Jeżeli lekarz stwierdzi niezdolność do pracy spowodowaną chorobą od następnego dnia przysługuje zasiłek chorobowy.

W przypadku niezdolności do pracy pracodawca wypłaca wynagrodzenie z reguły maksymalnie do 6 tygodni od wydania orzeczenia przez lekarza. W tym właśnie czasie można starać się o zasiłek chorobowy. Po upływie 6 tygodni kasa chorych wysyła pracodawcy do wypełnienia zaświadczenie, na którego podstawie dokonane zostanie wyliczenie zasiłku chorobowego.

Dodatkowo wysyłane jest Auszahlschein (zaświadczenie o niezdolności do pracy) do pracownika. Z tym dokumentem należy udać się do lekarza, na którym potwierdza on niezdolność do pracy. Wypełniony dokument należy odesłać do kasy chorych. Zasiłek przyznawany jest następnego dnia, po ostatnim wypłaconym wynagrodzeniu przez pracodawcę, do daty niezdolności do pracy wpisanej na zaświadczeniu. Jeżeli okres niezdolności do pracy przedłuża się, należy wysłać nowy Auszahlschein do kasy chorych i na tej podstawie zastanie  przedłużony okres wypłacania zasiłku.

Jeżeli jest się niezdolnym do pracy przez cały miesiąc kalendarzowy np. 31 dni, to zasiłek wypłacany jest na każdy dzień. Przy wypłacaniu zasiłku chorobowego brane są pod uwagę dni kalendarzowe, a nie robocze.

 

Czy osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych mogą starać się o zasiłek chorobowy?

 

Bezrobotni mogą starać się o zasiłek chorobowy od dnia wydania orzeczenia przez lekarza o niezdolności do pracy. Jeżeli pobierany jest Arbeitlosengeld II, wypłacany jest on przez cały okres trwania niezdolności do pracy. Jeżeli pobierany jest Arbeitlosengeld I, Agentur für Arbeit (odp. Urząd Pracy) wypłaca przez pierwsze 6 tygodni w/w świadczenie. Po upływie tego czasu kasa chorych wypłaca zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy wynosi 70% ostatniego wynagrodzenia brutto, maksymalnie 90% ostatniego wynagrodzenia netto.

 

Jaka jest wysokość świadczenia? Jak długo jest ono wypłacane?

 

Zasiłek przyznawany jest przez 78 dni na każde 3 lata od daty wystawienia orzeczenia przez lekarza o niezdolności do pracy. Jeżeli w ciągu 3 lat wypłacony już został zasiłek chorobowy, można się starać o kolejny zasiłek po upływie tych trzech lat. Jeżeli upłynęły 3 lata należy dodatkowo spełnić poniższe warunki:

-      należy być ubezpieczonym, w przypadku ponownej niezdolności do pracy,

-      przez 6 miesięcy od momentu zachorowania nie wolno być niezdolnym do pracy,

-      w ciągu tych 3 lat przynajmniej przez 6 miesięcy należy być czynnym zawodowo.

 

Lista kas chorych w Niemczech:

prywatne kasy chorych: http://www.privatkrankenversicherung.de/versicherungsvergleiche/index.html

państwowe kasy chorych:http://www.krankenkasseninfo.de/zusatzbeitraege-der-krankenkassen.pdf


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook