Zasiłki dla bezrobotnych - Niemcy

Arbeitslosengeld – zasiłek dla bezrobotnych

http://www.arbeitsagentur.de

 

W Niemczech funkcjonują dwa zasiłki dla bezrobotnych:

ARBEITSLOSENGELD I

ARBEITSLOSENGELD II (HARZ IV)

 

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I)?

Osoba, która:

- nie jest nigdzie zatudniona, 

- jest zarejestrowana jako bezrobotna w odpowiednim dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy (Agentur für Arbeit),

- przez okres dwóch lat przed rejestracją w urzędzie pracy i przed rozpoczęciem bezrobocia opłacała przez minimum 12 miesięcy obowiązkowe składki ubezpieczeniowe (zatrudnienie, zasiłek chorobowy),

- nie ukończyła 65 lat.

 

Gdzie można składać wnioski?

 

W  odpowiednim dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy (Agentur für Arbeit) - można go znaleźć, wpisując kod pocztowy w pozycji Ihre Postleitzahl na stronie:

http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html

 

Jakie są wymagane dokumenty?

 

- dowód osobisty,

- dokumenty dotyczące wykonywanej pracy (także karta podatkowa),

- dokumenty dotyczące pobieranych dotychczas świadczeń albo zasiłków (także w innych urzędach pracy) np. zasiłku chorobowego, czy zasiłku dla bezrobotnych,

- świadectwo pracy (pracodawca musi je wydać po wygaśnięciu stosunku pracy, po rozwiązaniu umowy o pracę),

- wypowiedzenie umowy o pracę.

 

Kryteria i procedury

 

Zasiłek dla bezrobotnych naliczany jest w każdy dzień kalendarzowy. 

Jego wysokość jest zależna od:

- średniej wysokości wynagrodzenia otrzymywanego w ostatniej pracy,

- klasy podatkowej, w której się znajdowaliśmy,

- dzieci na otrzymaniu,

- wieku.

 

Kwota zasiłku wynosi 60% bądź 67% wynagrodzenia netto. Wyższa wypłacana jest, jeśli ubiegający się o zasiłek lub jego współmałżonek (który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) mają dziecko.

Okes wypłacanego zasiłku przedstawia tabela poniżej (jest on zależny od opłacanych składek).

 

Okres opłacanych składek

Okres wypłacania zasiłku

Miesiące

Dni kalendarzowe

Wiek

Miesiące

Dni kalendarzowe

12

360

 

6

180

16

480

 

8

240

20

600

 

10

300

24

720

 

12

360

30

900

50.

15

450

36

1080

55.

18

540

48

1440

58.

24

720

 

Arbeitslosengeld II (potocznie Harz IV)

 

Od 1 stycznia 2005 roku w Niemczech funkcjonuje świadczenie wspierające osoby, które szukają pracy i nie są w stanie zadbać o podstawowe potrzeby swoje i swoich bliskich (takie jak zakwaterowanie czy wyżywienie). Świadczenie to jest pomocą dla osób, które poszukują pracy.

 

Kto może ubiegać się o ten rodzaj zasiłku?

 

Otrzymują go osoby, które:

- na stałe mieszkają w Niemczech,

- mają ukończone 15 lat, ale nie przekroczyły 65 roku życia,

- są zdolne do pracy,

- mają problemy finansowe.


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook